Naročnine

V skladu s sklepom Poslovodnega odbora Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru z dne 5.2.2009 je veljaven naslednji cenik:

Vrsta naročnika
Tip naročila
Količina izvodov na izdajo
Cena*
[€]
Študenti (s statusom)
En izvod
1
5,00
Posamezniki, fizični naročniki
Letna naročnina
1
100,00
Manjše gospodarske družbe, šole, društva
Letna naročnina
5
500,00
Srednje in velike gospodarske družbe, univerze in večja združenja
Letna naročnina
10
1.000,00
Cena posameznega izvoda
En izvod
1
50,00
Separat članka iz revije
En separat
1
25,00


* DDV ni vključen v ceno.
** Letno je predvidena izdaja 4 številk revije.