Namen revije

Je objavljanje kakovostnih zastavnih in strokovnih prispevkov s področja energetike in  energetskih tehnologij, ki zajemajo nova spoznanja, ki bodo dolgoročno vplivali na temeljne in praktične vidike z energetskega področja. Obravnavane teme so tako s klasičnih, kot tudi iz alternativnih energetskih področij, ki zajemajo energetske sisteme, energetske tehnologije, energetske postopke, energetske numerične in analitične metode, energetsko merilno tehniko, energetsko računalniško modeliranje, energetsko optimizacijo sistemov in naprav, energetsko konstrukcijo sistemov in naprav, teoretične in eksperimentalne raziskave z energetskih področij, laboratorijske - eksperimentalne raziskave na področju energetike, energetske študije in ekspertize,...