Urnik in govorilne ure

URNIK 2016/2017 - POLETNI SEMESTER

Na Fakulteti za energetiko študijski proces izvajamo:
- v prostorih  FE UM v Krškem na Hočevarjevem trgu 1 in v prostorih Inštituta za energetiko v Vrbini (IE), Vrbina 18 ter
- v prostorih FE UM v Velenju, Koroška c. 62 a.

 

IZREDNI ŠTUDIJ

1. letnik- visokošolski strokovni študijski program Energetika - Velenje

 

REDNI ŠTUDIJ 

I. STOPNJA ENERGETIKA

1. letnik - Energetika (Krško)

1. letnik - Energetika (Velenje)

 

2. letnik - visokošolski strokovni študijski program Energetika (Krško)

* 2. letnik - visokošolski strokovni študijski program Energetika (Velenje)

2. letnik - univerzitetni študijski program Energetika (Velenje)

 

3. letnik - univerzitetni študijski prgoram Energetika (Krško)

 

II. STOPNJA ENERGETIKA

 
 

* Obvestilo študentom 2. letnika študijskega programa 1. stopnje Energetika (VS) v VELENJU:

Za predavanja in ostale oblike visokošolskega izobraževalnega dela učne enote UČINKOVITA RABA ENERGIJE se pridružite predavanjim in ostalim oblikam visokošolskega izobraževalnega dela učne enote 2. letnika študijskega programa 1. stopnje Energetika (UN) UČINKOVITA RABA ENERGIJE.
  

GOVORILNE URE 2016/2017