Urnik in govorilne ure

URNIK 2017/2018 - ZIMSKI SEMESTER

Na Fakulteti za energetiko študijski proces izvajamo:
- v prostorih  FE UM v Krškem na Hočevarjevem trgu 1 in v prostorih Inštituta za energetiko v Vrbini (IE), Vrbina 18 ter
- v prostorih FE UM v Velenju, Koroška c. 62 a.

 

 

IZREDNI ŠTUDIJ

I. STOPNJA ENERGETIKA

2. letnik - visokošolski strokovni študijski program Energetika - Velenje

 

II. STOPNJA ENERGETIKA

1. letnik- magistrski študijski program 2. stopnje Energetika - Velenje

 

 

REDNI ŠTUDIJ 

I. STOPNJA ENERGETIKA

 
 

 

* Obvestilo študentom 2. letnika študijskega programa 1. stopnje Energetika (VS) v KRŠKEM:

Študijske aktivnosti za učne enote v nadaljevanju poslušate s študenti 2. letnika študijskega programa 1. stopnje Energetika (UN), zato je potrebno spremljati tudi urnik za 2. letnik UN štud. programa, in sicer:
- OSNOVE OSKRBOVALNIH SISTEMOV VS ->(Oskrbovalni sistemi UN)
- ELEKTRIČNI STROJI VS ->(Električni stroji UN)
- VODENJE SISTEMOV VS ->(Sistemsko inženirstvo UN)
- OSNOVE ELEKTRIČNIH NAPRAV IN INŠTALACIJ ->(Eleketrične naprave in inštalacije UN).
 

II. STOPNJA ENERGETIKA

 
 
 

GOVORILNE URE 2017/2018

Termini govorilnih ur - zimski semester 2017-2018 ....v pripravi.