Izbirni moduli in izbirne učne enote

S študijskim programom in predmetnikom je določeno, da si študenti 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa in univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Energetika ter študenti 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Energetika izberejo module in izbirne učne enote, ki so na razpolago in se izvajajo v 3. oz. 2. letniku, v zimskem oz. poletnem semestru.
 
Če je za izbirno učno enoto/modul prijavljenih vsaj 10 študentov, se izbirna učna enota/modul  izvaja v polnem obsegu.
Če je za izbirno učno enoto/modul prijavljenih od 4-9 študentov, se izbirna učna enota/modul izvaja v skrčeni obliki.
Za 3 in manj se izbirna učna enota/modul ne izvaja.
 
Način izvedbe izbirnih učnih enot/modulov je odvisen od končnega števila vpisanih študentov. Le-to je znano ob koncu vpisa študentov v posameznem študijskem letu, to je cca. 15. 10.

 

2017/2018

Izvedba izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2017/2018

Predlog docizvedbe izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2017/2018, je potrdil Senat Fakutete za energetiko Univerze v Mariboru na svoji 4. redni seji dne 3. 5. 2017.

 

 

ARHIV OBJAV

Izvedba izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2016/2017

Predlog izvedbe izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2016/2017, je potrdil Senat Fakutete za energetiko Univerze v Mariboru na svoji 35. redni seji dne 4. 5. 2016.

 

 

Izvedba izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2015/2016

Predlog izvedbe izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2015/2016, je potrdil Senat Fakutete za energetiko Univerze v Mariboru na svoji 26. redni seji dne 5. 5. 2015.

 

 

Izvedba izbirnih modulov in izbirnih predmetov v študijskem letu 2014/2015 

Predlog izvedbe izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2014/2015 je potrdil Senat Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru na svoji 17. redni seji dne 10. 7. 2014.

 

 

Izvedba izbirnih modulov in izbirnih predmetov v študijskem letu 2013/2014

1. stopnja
2. stopnja
MAG - 1. LETNIK - R in IZR - KRŠKO in VELENJE - IZVEDBA IZBIRNIH MODULOV V ŠT.LETU 2013/2014 (poletni semester) 
Objava: 17. 1. 2014
Senat FE UM je na svoji 9. redni seji  na predlog Komisije za študijske zadeve sprejel sklep, da se v študijskem letu 2013/2014, v poletnem semestru, v 1. letniku študijskega programa 2. stopnje Energetika (MAG) (redni in izredni študij) izvajata Splošni modul 2 in Splošni modul 3.