Strategija

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru jasno opredeljuje temeljne strateške usmeritve in strategijo, kar je bilo mogoče storiti predvsem zaradi jasnosti ciljev delovanja. Z modelom strateško usmerjenega sistema je ustanova opredelila za osnovne cilje:

  • povečanje znanja na področju energetike – strategijo izvajanja raziskav in sodelovanja z gospodarskimi drużbami in drugimi izobraževalno raziskovalnimi ustanovami,
  • odličnost pri izobrażevanju študentov in odnosih s poslovnimi partnerji - strategija razvoja in vključevanja kadrov v znanstveno raziskovalno delo,
  • odličnost pri obvladovanju izobrażevalnih procesov – strategija izvajanja sodobnih učnih procesov ter
  • uresničevanje modela učenja in kvalitete raziskovalno izobrażevalne ustanove - strategijo razvoja in  utrjevanja kulture ustanove in zagotavljanje razvoja in avtonomnosti kadrov.

Našteti osnovni cilji in iz njih izhajajoče strateške usmeritve s strategijami so pot, orodje in ključ za dosego ciljev dolgoročnega uravnoteżenega delovanja posameznih procesov Fakultete za energetiko in drużbe kot celote, ki bo s kakovostjo svojega raziskovalno izobrażevalnega procesa pokazala, da bo v koraku s strategijami strateškega načrta in da so cilji za prihodnja leta uresničljivi.