Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO

Temeljno poslanstvo Univerze v Mariboru Fakultete za energetiko je izvajanje raziskav, izobraževanja in prenosa znanj v prakso s področja energetike.

Fakulteta za energetiko ne bo delovala s ciljem produkcije velikega števila diplomantov in postdiplomantov, temveč s ciljem dolgoročne uravnoteženosti potrebnega števila kadrov in znanja, ki na daljše obdobje zanesljivo izpolnjuje pričakovanja poslovnih partnerjev, gospodarstva, okolja in zaposlenih.

Pri uresničevanju poslanstva izvajanja raziskav, izobraževanja in prenosa znanja uresničuje:

• vrednote prenosa znanja na uporabnike in v prakso,

• negovanje odnosov s poslovnimi partnerji,

• skrb za zaposlene, za njihovo znanje ter ohranjanje in krepitev pripadnosti Fakulteti za energetiko,

• razvijanje identitete kvalitetne raziskovalno razvojne izobraževalne ustanove,

• in vzpodbujanje zavesti o svojem poslanstvu pri ekoloških izboljšavah za zaščito okolja.

VIZIJA

Postati želimo najboljša fakulteta za energetiko na področju Jugovzhodne Evrope in z raziskovanjem ter prenosom znanj v prakso,gospodarstvo in negospodarstvo odločilno vplivati in prispevati k izboljšanju tehničnih, tehnoloških, ekoloških in cenovnih parametrov na področju energetskih dejavnosti.

Strategija prožnosti bo zahtevala neposredno spremljanje sprememb v družbenem okolju, ocenjevanje lastnih zmožnosti na prilagajanje spremembam, ustvarjanje pogojev za prilagoditev in uvajanje prilagoditvenih sprememb.

Opisani procesi potekajo in bodo potekali na vseh ravneh delovanja Fakultete za energetiko, in sicer na ravni izpostavljenih univerzitetnih in fakultetnih aktivnostih, na ravni tehnik obvladovanja in vodenja procesov in izvajanja storitev odjemalcev in zaposlenih.