Obvestila

Program
Način
Letnik
Lokacija

Aktualna obvestila

Skupaj 14 obvestil.

RAZPIS ''TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE Z VODAMI V ALPAH''

18.08.2017
Avstrijsko predsedstvo Alpske konvencije je s pomočjo Stalnega sekretariata in vseh Info točk Alpske konvencijo izdalo razpis za pripravo naloge  z naslovom ''Trajnostno upravljanje voda v Alpah'' z več podtemami. Rok za oodajo naloge je 31. 5. 2018. Podrobnejše informacije dobite tukaj.
Program:
Način: ,
Letnik: ,
Lokacija: ,

REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE VELENJE - URADNE URE - 22. 8. 2017

18.08.2017
V torek, 22. 8. 2017, v referatu za študentske zadeve v Velenju ne bo uradnih ur. Prosimo, da se za morebitne informacije obrnete na referat v Krškem na go. Sokač (07 620 2216 ali natasa.sokac@um.si).
Program: , ,
Način: ,
Letnik: , ,
Lokacija:

VLOGA ZA SPREJEM ŠTUDENTK IN ŠTUDENTOV V ŠTU-DIJ DOM ZA LETO 2017/2018 - VELENJE

14.08.2017
Vlogo za sprejem študentk in študentov v ŠTU-DIJ dom v Velenju za študijsko leto 2017/2018 si lahko natisnete tukaj. Izpolnjeno vlogo pošljite s priporočeno pošto do 31. 8. 2017 na naslov MLADINSKI CENTER VELENJE, ŠALEŠKA CESTA 3, PP 191, 3320 VELENJE, s pripisom VLOGA ZA ŠTUDENTSKI DOM.
Program: , , ,
Način: ,
Letnik: , ,
Lokacija: ,

USTNI IZPITI (red. prof. dr. AVSEC) - REDNI/IZREDNI - KRŠKO/VELENJE

14.08.2017
Ustni izpiti pri učnih enotah red. prof. dr. Avsca (za rok 16. 8.) bodo v petek, 25. 8.:
- Krško: ob 10.00 v predavalnici P106;
- Velenje: ob 14.00 v predavalnici M3-106.
Program: , , ,
Način: ,
Letnik: , ,
Lokacija: ,

Napoved objave javnega razpisa »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017«

18.07.2017
Obveščamo vas, da bo Univerza v Mariboru najkasneje v prvi polovici meseca avgusta 2017 na svoji spletni strani www.um.si objavila »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017«. Več...

 

Program: ,
Način: ,
Letnik: , ,
Lokacija: ,

ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJSKE OBISKE ŠTUDENTOV SO ŠE NA VOLJO

30.05.2017

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS sporoča, da so sredstva na 228. javnem razpisu za štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino še na voljo.  Zadnji rok za prijavo je 30. 9. 2017. Več podrobnosti si lahko preberete tukaj.

Program: , , ,
Način: ,
Letnik: , ,
Lokacija: ,

RAZPIS ŠTIPENDIJ REPUBLIKE SRBIJE

06.04.2017
Objavljamo vabilo k prijavi za štipendije Republike Srbije v študijskem letu 2017/18 in sicer za študijsko in znanstvenoraziskovalno izpopolnjevanje na visokošolskih ustanovah oziroma na znanstvenoraziskovalnih inštitutih v Srbiji, v posamičnem trajanju 3–6 mesecev za kandidate do starosti 26 let.
Program: , , ,
Način: ,
Letnik: , ,
Lokacija: ,

RAZPIS ZA ERASMUS+ STROKOVNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE V TUJINI

06.04.2017
Na spletni strani Univerze v Mariboru -> Mednarodno sodelovanje -> Študentska mobilnost je objavljen razpis za strokovno praktično usposabljanje v tujini ERASMUS+ za pogodbeno leto 2016. Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bodo zaklučena najkasneje do 31. maja 2018.
Pogoji za sodelovanje v programu Erasmus+ in postopek prijave sta opisana v razpisu na spletni strani https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje.
Program: , , ,
Način: ,
Letnik: , ,
Lokacija: ,

IZPIT (USENIK) 1. STOPNJA- KRŠKO

06.04.2017

Študente univerzitetnega študijskega programa Energetika, ki želite opravljati izpite učnih enot, ki jih izvaja red. prof. ddr. Janez Usenik, obveščamo, da se prijavljate na razpisane izpitne roke za Velenje (doc. dr. Brigiti Ferčec). Izpit boste ob razpisani uri za Krško, opravljali v Krškem, v predavalnici P206. Učne enote: MATEMATIČNE METODE I, MATEMATIČNE METODE II, MATEMATIČNE METODE III, KVANTITATIVNE METODE.

Program:
Način:
Letnik: , ,
Lokacija:

ŠTIPENDIJE ZA IZOBRAŽEVANJE DRŽAVLJANOV ZAHODNEGA BALKANA V SLOVENIJI ZA LETO 2017

06.04.2017

Javni sklad RS za razvoj kadrov je objavil razpis za štipendije študentov z Zahodnega Balkana za podiplomski študij v Sloveniji.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje podiplomskega (magistrskega ali doktorskega) študija s področja naravoslovja, tehnike in medicine.

Rok za zbiranje prijav traja do petka, 6. 10. 2017.

Razpis je dostopen na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-drzavljanov-drzav-zahodnega-balkana-v-sloveniji-za-leto-2017-226-j/

Program: ,
Način: ,
Letnik: , ,
Lokacija: ,