ABAQUS

ABAQUS je programski paket za izvajanje numeričnih simulacij zelo podoben ANSYS a manj komercialno uspešen. Ker v zadnjem času podjetje izvaja integracijo s CATIA imamo (legalen) dostop do študentskih verzij ABAQUS.

https://academy.3ds.com/en/software/abaqus-student-edition