Aplikacije

UM zagotavlja študentom preko robustnega ožičenega in brezžičnega omrežja dostop do storitev informacijskega sistema UM. Na voljo so vam sodobne IKT storitve, ki vam bodo z dostopom do omrežja, informacijskih sistemov, programske opreme ter informacijskih virov omogočale doseči vaše cilje.

Eduroam

Dreamspark

Prevzem digitalne identitete

Programska oprema

E-pošta (študenti)

E-pošta (zaposleni)